preloader

PA - MI
Ślusarstwo Artystyczne
Małgorzata Michalska

Technologie

metody

cięcie laserowe

Wysoka jakość ciętej krawędzi materiału. Wycinanie laserowe umożliwia otrzymanie gotowych elementów niewymagających dalszej obróbki wykończeniowej.

malowanie proszkowe

Nanoszenie farby na metalowe elementy i konstrukcje w formie proszku, posiadającego odpowiednie fizykochemiczne właściwości.

klejenie metalu

Zdolność tłumienia drgań, duża wytrzymałość połączenia, brak naprężeń w złączu oraz brak zjawisk elektrochemicznych. Stosowane jest np. w konstrukcjach lotniczych.

spawanie metodą tig

Uniwersalna metoda pozwalająca spawać prawie wszystkie metale i stopy; zapewnia wysoką jakość i czystość spoiny ze względu na całkowity brak rozprysku metalu.

efekt stali cortenowskiej

CORTEN - stal cortenowska, jest to rodzaj stali niskostopowej, na powierzchni której po wystawieniu na działanie powietrza i deszczu samoczynnie pojawia się powłoka ochronna przypominająca rdzę.